Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG)

Bij NmG spreekt u Nederlands en tegelijkertijd ondersteunt u de meeste woorden met gebaren die afkomstig zijn uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze gebaren zijn vastgesteld door het Nederlands Gebarencentrum en hanteren wij in al onze workshops en cursussen zodat u er zeker van bent dat u de juiste standaardgebaren leert!

NmG wordt ondermeer toegepast in de communicatie met slechthorenden en bij baby's, jonge kinderen en volwassenen met spraak-taal-moeilijkheden. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een verstandelijke beperking, afasie, plots- en laatdoven, etc. 


Komend najaar geven we alleen een cursus met open inschrijving in Ermelo. Alle andere cursussen en workshops bieden wij alleen in company/in house aan. Dat wil zeggen dat u voor een locatie zorgt; denkt u aan een (welzijns-/zorg)instelling, bedrijf, buurthuis, school of bij u thuis.