Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG)

Bij NmG spreekt u Nederlands en tegelijkertijd ondersteunt u de belangrijkste woorden met gebaren die afkomstig zijn uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze gebaren zijn vastgesteld door het Nederlands Gebarencentrum en hanteren wij in al onze workshops en cursussen zodat u er zeker van bent dat u de juiste standaardgebaren leert!

NmG wordt ondermeer toegepast in de communicatie met slechthorenden en bij baby's, jonge kinderen en volwassenen met spraak-taalmoeilijkheden. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een verstandelijke beperking, afasie, plots- en laatdoven, etc.